PIANOLES OPMAAT IN  DE STAD GRONINGEN


Coert Huijsman werkt vanuit een breed speelrepertoire  Tevree
en diverse muziekstijlen. Deze docent kiest in overleg met de leerling goed aansluitend lesmateriaal en lesmethodes. Het is een op de leerling toegesneden lesaanpak, waarbij creativiteit en plezier voorop staan. Voor beginnende, gevorderde en ver gevorderde leerlingen.

  • Basisvaardigheden: vanuit notenschrift leren lezen, horen, spelen en noteren.
  • Een ontspannen en natuurlijke speeltechniek ontwikkelen.
  • Vanuit akkoorden en muzikale basisstructuren leren luisteren en spelen.
  • Ontwikkelen van een eigen speelrepertoire: interpretatie en stijlgevoel uitdiepen.
  • Stap voor stap leren improviseren en je eigen muziek schrijven.
  • Persoonlijke expressie en creativiteit in de muziek brengen. 


EXTRA MOGELIJKHEDEN:

   Intensieve begeleiding voor de toelating tot het conservatorium (Jazz of Klassiek).
  
Mensen die voor theater, cabaret of optredens een eigen repertoire willen ontwikkelen.
   Voor het ontwikkelen van een stevige basis om in pop- of jazzband te kunnen spelen.
   Muzikale en muziek therapeutische begeleiding voor mensen met een PGB budget.